Presentació


L’empresa Administració i Gestions A. Comas, SL, amb NIF B17389644, és una societat fundada per l’Albert Comas Suquet l’any 1987, que té com a activitat principal l’administració i gestió integral de les comunitats de propietaris a tota la zona del Baix Empordà (Girona). A més, té com a activitats secundàries la gestió de lloguers de llarga durada i de vendes de finques, realitza assegurances de tota mena amb la companyia AXA, gestiona PIMES i autònoms, entre altres activitats.

 

 

L’activitat principal de l’empresa és la gestió de comunitats de veïns. Les activitats que ofereix incloses en el servei són:

 

 • Custodiar tota la documentació
 • Convocar les juntes o assemblees
 • Confeccionar i enviar els acords presos en les respectives reunions
 • Transcriure les actes
 • Confeccionar i presentar els balanços i els pressuposts anuals
 • Assessorament general sobre temes comunitaris
 • Subministrar i controlar tot tipus de pressupostos i professionals que sol·liciti la Comunitat
 • Altres gestions diverses competents a l’administració

 

Administració i Gestions A. Comas, SL es diferencia de la resta d’empreses del sector per oferir un servei d’alta qualitat, amb un disseny senzill i a un preu raonable.

Destaca pel fet que fa molts anys que opera en el sector i per la seva experiència i capacitat per a intervenir d’una manera ràpida i efectiva en els problemes majors, així com amb l’ampli ventall de serveis secundaris que ofereix:

 • Assegurança de les finques administrades, tant comunitàriament com particularment
 • Gestió integral del lloguer de la finca
 • Venda de la finca
 • Gestió integral de les qüestions relatives a la finca particularment, com ara pagament dels impostos, dels subministraments, ...
 • Entre altres.

 

 


XCatalanEspañol(Spanish Formal International)